MVO Academy
Partner voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Wat is MVO?
Historiek
Wat brengt MVO op?
ISO 26000
MVO Prestatieladder
Energie Managementsystemen
Onze diensten
Wie is MVO Academy?
Contact
Wat is MVO?

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze een evenwicht proberen te zoeken tussen de doelstellingen op economisch, milieu en sociaal vlak. Centraal hierbij staat het  overleg met de belanghebbenden (de stakeholders) van de onderneming.
Er wordt in dit verband vaak gesproken over de 3 P’s: people, planet, profit.
Profit verwijst naar de economische dimensie van ondernemen: het voortbrengen van goederen en diensten waarbij het maken van winst nagestreefd wordt. People behandelt de sociale dimensie van ondernemen: de gevolgen van ondernemen voor mensen, zowel binnen als buiten de onderneming. Planet is de milieudimensie van ondernemen: de effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu, op korte en middellange termijn.
MVO betekent dat de organisatie consequent streeft naar een leefbaar evenwicht tussen deze 3 elementen.
Naast het begrip MVO zijn ook veel synoniemen gangbaar: duurzaam ondernemen, corporate social responsibility, sustainability, duurzame ontwikkeling, maatschappelijk ondernemen, etisch ondernemen, ecologisch ondernemen,....